Walka ze smogiem – dobierz odpowiednie źródło ogrzewania

Walka ze smogiem – dobierz odpowiednie źródło ogrzewania

W ostatnich miesiącach w polskich mediach toczy się debata na temat smogu, który zatruwa mieszkańców Małopolski, Śląska, Dolnego Śląska czy Mazowsza – by wymienić tylko te regiony, w których dopuszczalne normy stężenia pyłów są najbardziej przekroczone. W Internecie zawrzało, wszyscy szukają winnych, a do pracy zabrały się samorządy. Jakie mają plany? Przede wszystkim ograniczyć, a w dalszej perspektywie wyeliminować użycie nie ekologicznych kotłów węglowych. Bo przecież to właśnie palenie węglem, wilgotnym drewnem i śmieciami sprawia, nad naszymi głowami zawisła potężna, trująca chmura.

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o ochronie środowiska rozwiązuje ręce samorządom, które mogą teraz zgodnie z prawem przyjmować antysmogowe uchwały, mające doprowadzić do rozwiązania problemu, a nie zamieść go pod dywan. A jest o co walczyć, bo statystki z ostatnich miesięcy są druzgocące: podkrakowska Skała – stężenie pyłów 2000% powyżej dopuszczalnej normy, Rybnik – 2300% powyżej normy, Wodzisław Śląski – 1800%, Zabrze – 1700%, Częstochowa – 950%, Wadowice – 800%, Warszawa, Tychy, Żywiec – 700-800%. To tylko kilka przykładów z większych miast, ale problem dotyczy również małych miejscowości. W wielu polskich wsiach i miasteczkach wciąż nie ma przyłączenia do sieci ciepłowniczej, a znacząca większość budynków jest ogrzewana z wykorzystaniem nie ekologicznych pieców węglowych, w których normą jest też niestety spalanie śmieci. Jak wyeliminować ten problem, skoro wymiana kotła to spory wydatek dla domowego budżetu? Wiadomo przecież, że nie chodzi tylko o wydanie rozporządzenia, bo wszystko rozbija się o finanse, i to nie tylko na etapie zakupu, ale również w toku użytkowania nowego kotła.

-Decyzję o tym, jakie źródło ogrzewania wybrać warto dobrze przemyśleć, nie tylko pod kątem możliwości jego przyłączenia, co jest kwestią oczywistą. Równie ważna jest ekonomiczność eksploatacji oraz wygoda, to znaczy prosta obsługa, konieczność uzupełniania paliwa, regulacji kotłów, sprzątania i usuwania odpadów spalania. Uwzględniając wszystkie te czynniki może okazać się, że ogrzewanie gazem płynnym LPG plasuje się w czołówce ekologicznych systemów grzewczych – mówi Jacek Cholewa z firmy AmeriGas.

Jak więc kształtuje się kwestia ekologiczności ogrzewania gazem? Otóż spalający się gaz ma znacznie niższy poziom szkodliwych substancji niż tradycyjne nośniki energii. Emituje m.in. o 20% mniej CO2 od oleju opałowego i o 50% mniej CO2 niż węgiel, co pozytywnie wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto LPG nie produkuje sadzy ani innych pozostałości, jest nietoksyczny, nie jest zagrożeniem dla wód gruntowych ani gleby, więc może być używany na obszarach chronionych. Spalający się gaz emituje też zdecydowanie mniej szkodliwych pyłów PM 2,5 i PM 10 niż węgiel. Jak podaje Europejska Agencja Środowiska, wartości emisji PM 2,5 i PM 10 dla LPG wynoszą średnio po 5 g/GJ. W przypadku węgla jest to 70 g/GJ pyłów PM 2,5 i aż 140 g/GJ dla pyłów PM 10.

Co może przeciętny Kowalski, czyli dofinansowanie do ogrzewania LPG

Proekologiczne systemy ogrzewania są różne, począwszy od wysokosprawnych źródeł ciepła na paliwo stałe, gazowe, olejowe, poprzez energię elektryczną, aż do pomp ciepła wykorzystujących energię geotermalną. Niezależnie jednak od wybranego rozwiązania, wymiana ogrzewania to wydatek – i to spory. W toku eksploatacji można próbować obniżyć te koszty (w przypadku instalacji na gaz propan np. poprzez dzierżawę zbiornika zamiast jego kupowania).

– Przy dzierżawie zbiornika od renomowanego dostawcy koszty instalacji i zbiornika można zredukować do 1 (w przypadku instalacji własnej to wydatek rzędu ok. 10.000 zł), nie mówiąc już o przeglądach, które w przypadku dzierżawy przejmuje na siebie dostawca zbiornika dzierżawionego – mówi Jacek Cholewa.

Skąd jednak wziąć pieniądze na nowy kocioł? Zależy od tego, w jakim miejscu mieszkamy i czy w naszej gminie uruchomiony został program dotacji na termomodernizację i wymianę kotłów. Jednak programów dofinansowania w Polsce jest sporo, zwłaszcza w tych miastach i wsiach, gdzie przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń jest największe. O dofinansowanie można się starać na szczeblu gmin, które z kolei środki do rozdysponowania pozyskują z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub przeznaczają na to własne fundusze. O tym, czy w danym roku gmina uruchomi system dopłat do wymiany ogrzewania, dowiemy się ze strony internetowej urzędu. Warto też pamiętać, że niezależnie od tego, na jakie rozwiązanie się zdecydujemy, dotacjami objęte są same kotły – nie zaś instalacje czy zbiorniki z gazem.

Poniżej przykładowa lista większych miast, w których właśnie trwają nabory na wymianę nie ekologicznych kotłów węglowych. Podobne programy funkcjonują w wielu mniejszych i większych wioskach i miasteczkach położonych na terenach szczególnie zanieczyszczonych, gdzie wciąż przeważają węglowe „kopciuchy”. Mieszkańcy małych miejscowości w urzędzie gminy dowiedzą się, czy przysługuje im dofinansowanie na wymianę kotła.

Warszawa

12 stycznia w Warszawie weszła w życie uchwała rady miasta w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Z programu mogą skorzystać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, czyli osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi.

O jakie stawki toczy się gra? Otóż zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty z sektora finansów publicznych będą mogły otrzymać dotację do 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji. Oznacza to dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową w maksymalnej wysokości 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2017 roku.

Kraków

Mieszkańcy Krakowa, którzy złożą wnioski o dotację na wymianę nie ekologicznych kotłów węglowych w 2017 roku mogą liczyć na dotację do 80% poniesionych kosztów (jeszcze w ubiegłym roku było to 100%). W kolejnych latach kwoty dofinansowania będą się zmniejszać: w 2018 – 60%, w 2019 – tylko do 40%, warto więc się pospieszyć, tym bardziej, że włodarze Krakowa mają ambitny plan, aby do 1 września 2019 roku zlikwidować wszystkie piece węglowe i zastąpić je kotłami ekologicznymi na gaz czy biopaliwa. W zależności od gminy, dofinansowanie może dotyczyć nie tylko podłączenia do sieci ciepłowniczej czy ogrzewania gazowego, ale także zakupu nowoczesnego automatycznego kotła na węgiel, drewno lub pellet.

Lublin

W Lublinie trwa właśnie kolejny nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach projektu EKODOM na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (w 25 lub 30 %). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a wnioski można składać do końca marca 2017 roku.

Dofinansowanie może być przeznaczone na wymianę pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym, wymianę wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe, wymianę pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy, a także na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii lub na przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Gdańsk

O dofinansowanie mogą się też ubiegać mieszkańcy Gdańska: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy. Dotacją objęte są wydatki poniesione na: ogrzewanie gazowe (zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym, montaż instalacji grzewczej, montaż instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania, w tym montaż wkładu kominowego powietrzno-spalinowego), a także na ogrzewanie elektryczne i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wysokość jednorazowej dotacji może wynieść: 100% łącznej wysokości wydatków (nie więcej niż 5 000 zł) dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych; 50% łącznej wartości wydatków (nie więcej niż 10 000 zł) dla wspólnot mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych; 50% łącznej wartości wydatków (nie więcej niż 20 000 zł) dla spółdzielni mieszkaniowych.

Wnioski można składać do końca roku 2017.

Wrocław

10 stycznia ruszył też nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. Na realizację zadania przeznaczono w bieżącym roku 5 701 691 zł w ramach programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia (KAWKA I) i 6 354 973 zł w ramach programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia – część II (KAWKA II). Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. Dotacja może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą likwidację w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na ogrzewanie gazowe, elektryczne, odnawialne źródło energii lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Dotacji jest sporo, warto się jednak pospieszyć, bo w niektórych gminach termin składania wniosków jest bardzo krótki. A osoby niezdecydowane na wymianę kotła węglowego obok możliwości jednorazowego dofinansowania może przekona argument, że w przypadku instalacji ekologicznego źródła ogrzewania, jak np. gaz propan, dalsze zyski bardzo szybko dadzą o sobie znać w toku eksploatacji.

Dowiedz się więcej na: amerigas.pl

Czym się różni boazeria od paneli ściennych?

Czym się różni boazeria od paneli ściennych?

Czym róźni się boazeria od paneliSzukasz sposobu na aranżację ścian w sypialni lub salonie? Oprócz farb czy tynków nowoczesnym i trwałym rozwiązaniem na wykończenie są panele ścienne oraz boazeria. Na co się zdecydować? Przekonaj się, jakie są zalety paneli, a jakie boazerii i urządź wnętrze w wymarzonym stylu – minimalistycznym, rustykalnym lub industrialnym.

Drewno na podłogi jest ponadczasowym materiałem, który wizualnie ociepla każde pomieszczenie. Zastosowanie go na ścianach jest jednym z popularniejszych i efektownych sposobów na dekorację wnętrz. Oprócz naturalnych materiałów ciekawą propozycją są również panele ścienne drewnopochodne.

Zobacz, czym różnią się od boazerii.

Boazeria i panele – poznaj różnice

Nowoczesna boazeria nie przypomina już znanych przed kilkunastoma laty, topornych, intensywnie lakierowanych i przytłaczających wnętrze okładzin. Dziś wraca do łask – nie tylko na ściany salonów, lecz także do sypialni oraz przedpokojów. Głównym materiałem, z jakiego jest produkowana, są deski z naturalnego drewna. Natomiast panele ścienne najczęściej wykonuje się z materiałów drewnopochodnych, które powstają przez sprasowanie włókien drzewnych, dzięki czemu gotowy produkt jest wytrzymały i łatwy w obróbce. Boazeria to naturalne drewno, dlatego też wyróżnia się wyższą ceną od paneli na ściany. Te zaś oprócz odwzorowania naturalnego rysunku drewna oferują wiele kolorów i tekstur – mogą mieć również gładką powierzchnię, jak np. panel Klasyczna Biel, wzór cegieł, marmuru lub inny. Deski mają najczęściej grubość od 12 do 20 mm, panele są cieńsze – 7-12 mm. Większe zróżnicowanie jeśli chodzi o długość i szerokość paneli przekłada się na ich możliwości aranżacyjne.

Boazeria i panele ścienne mają jednak kilka cech wspólnych:

 • wprowadzają ciepły akcent do wnętrza,

 • są sposobem na poprawienie izolacji akustycznej pomieszczeń (przy czym ze względu na większą grubość boazeria zapewnia lepsze parametry),

 • dekorują ściany i zakrywają widoczne pęknięcia i inne uszkodzenia.

Do jakich wnętrz boazeria, do jakich panele ścienne?

Obecnie odchodzi się już od wykładania całych ścian drewnianą boazerią na rzecz montażu desek tylko na jednej ścianie w pomieszczeniu (np. w sypialni za łóżkiem) lub do połowy jej wysokości. Ze względu na swoje właściwości, a mianowicie reagowanie na zmiany temperatury otoczenia i wilgoć, drewnianej boazerii nie poleca się do wnętrz szczególnie narażonych na kontakt z wodą, jak łazienka. Gdy jednak zależy Ci na drewnie na ścianach w kuchni, koniecznie pokryj je lakierem, co ograniczy wchłanianie wilgoci i sprawi, że będzie ono odporniejsze na zabrudzenia.

Bez obaw za to można w dowolnych pomieszczeniach zastosować panele ścienne. Marzysz o salonie w rustykalnym klimacie? W takiej aranżacji sprawdzą się panele sosnowe. Jeżeli chcesz zaaranżować wnętrza w stylu skandynawskim lub prowansalskim, doskonałym sposobem będą panele ścienne o powierzchni ze wzorem bielonego drewna, jak np. Jesion Arctic.

Drewniane deski i panele to oprócz ścian także piękne podłogi w Twoim domu. Zobacz, jak stylowo urządzić wnętrze z materiałami Dobrymi Dla Domu.

Jak naprawić skrzypiące drzwi?

Jak naprawić skrzypiące drzwi?

Skrzypiące zawiasy do drzwi niczym z horroru rozgrywającego się w starym zamku mogą być prawdziwym utrapieniem – piskliwy, ciągły dźwięk skutecznie psuje atmosferę domowego spokoju. Przyczyny hałaśliwości drzwi do domu są różne, a część z nich może wynikać z niewłaściwego montażu. Warto dowiedzieć się, jak przeciwdziałać skrzypieniu drzwi tak, aby Twoje mieszkanie jak najrzadziej przypominało miejsce, w którym straszy.

Jak naprawić skrzypiące drzwi

Skrzypienie drzwi to nie tylko coś, co irytuje domowników – nieprzyjemny dźwięk może również wskazywać na to, że Twoje drzwi są nieprawidłowo zamontowane lub eksploatowane. Skrzypienia nie warto więc ignorować, gdyż zdarza się, że prowadzi ono do znacznie poważniejszych usterek drzwi domowych.

Dobre Dla Domu przygotowało dla Ciebie kompendium wiedzy na temat skrzypiących drzwi, dzięki któremu poradzisz sobie z tym drażniącym problemem.

Dlaczego drzwi w domu skrzypią?

Chociaż na pierwszy rzut oka może się to wydawać oczywiste, warto opisać, na czym polega skrzypienie drzwi. Jego głównym sprawcą są zawiasy – w momencie otwierania skrzydła drzwi w zawiasach wzrasta tarcie, co może wywoływać nieprzyjemny dźwięk. Co prawda przy montażu zostają one nasmarowane substancją, która ma przeciwdziałać ocieraniu, z czasem traci jednak ona swoje właściwości, a między elementy zawiasów wchodzi brud i kurz.

Inne możliwe przyczyny skrzypienia drzwi spowodowane błędami popełnionymi na etapie montażu stolarki drzwiowej lub wynikają ze zmian atmosferycznych:

 • zmiana temperatury oraz wilgotności powietrza powodująca zmniejszenie/zwiększenie objętości skrzydeł drzwi;

 • złe wyregulowanie drzwi, które skutkuje ocieraniem skrzydła o ościeżnicę;

 • brak uszczelki w drzwiach lub jej zniszczenie.

Część z czynników powodujących skrzypienie można usunąć już na etapie wyboru modelu drzwi oraz sposobu ich montażu – np. kupując drzwi Fiord 00 z systemem bezprzylgowym, zmniejszającym możliwość tarcia między drzwiami a ościeżnicą.

Zawiasy do drzwi – jak usunąć skrzypienie?

Aby zawiasy w drzwiach domowych przestały wydawać nieprzyjemny dźwięk, należy ponownie nałożyć na nie substancję przeciwdziałającą tarciu. Do tego celu użyć można:

 • substancji z aplikatorem;

 • wazeliny technicznej;

 • oleju silnikowego;

 • oleju roślinnego (nie zaleca się stosowania masła lub margaryny, które mogą zjełczeć).

Doraźne zminimalizowanie skrzypienia zawiasów przeprowadza się w następujący sposób:

 1. Lekko unosimy drzwi, aby rozsunąć zawiasy (jeśli naprawy dokonujesz samodzielnie, podstaw pod skrzydło coś, co umożliwia utrzymanie ich w odpowiedniej pozycji);

 2. Podkładamy pod drzwi materiał, który będzie chronił podłogę przed zabrudzeniem;

 3. Oliwienie zaczynamy od górnego zawiasu, ścierając szybko nadmiar substancji ściekającej po zawiasach;

 4. Kilkukrotnie zamykamy i otwieramy drzwi, aby rozprowadzić substancję po zawiasach.

Aby zapewnić sobie jak najdłuższy czas bez irytującego skrzypienia oraz oczyścić zawiasy z brudu (co jest szczególnie ważne w przypadku drzwi do łazienki, takich jak Siena 3), warto na naprawę poświęcić trochę więcej czasu:

 1. Zdejmujemy drzwi z zawiasów;

 2. Czyścimy zawiasy materiałem nasączonym w rozpuszczalniku, aby usunąć stary smar lub wżarty w metal brud;

 3. Nakładamy odpowiednią ilość wybranej substancji na trzpień oraz w gniazdo zawiasów;

 4. Ponownie montujemy drzwi.

Ten sposób na zmniejszenie skrzypienia wymaga wprawy – przy ponownym zakładaniu drzwi zawiasy mogą ulec rozregulowaniu. Jeśli nie jesteś pewien, czy dasz sobie radę, poproś o pomoc eksperta.

Jak usunąć inne przyczyny skrzypienia drzwi domowych?

Inne przyczyny nieprzyjemnego dźwięku mogą wiązać się z poważniejszymi działaniami naprawczymi, którymi powinni zająć się specjaliści. W przypadku zmiany objętości skrzydła w drzwiach rozwiązaniem może być:

 • regulacja drzwi,

 • zeszlifowanie wygiętych elementów drzwi,

 • wymiana drzwi (gdy doszło do bardzo poważnego wypaczenia drewna).

Niestety samodzielne dokonywanie tych napraw jest bardzo ryzykowne i najlepiej powierzyć je stolarzom lub autoryzowanym montażystom, którzy są związani umową ze sprzedawcą drzwi.

Najprostszym sposobem na to, aby drzwi domowe nie skrzypiały lub skrzypiały bardzo rzadko, jest wybór produktu, w którym skrzydło i ościeżnica zostały wykonane z najlepszej jakości materiałów – takie drzwi oferuje Dobre Dla Domu.

Lakierowana czy olejowana? Jaki rodzaj podłogi wybrać?

Lakierowana czy olejowana? Jaki rodzaj podłogi wybrać?

Podłoga z naturalnego drewna charakteryzuje się ponadczasowym, eleganckim wyglądem i dużą trwałością. Decydując się na ten rodzaj pokrycia posadzki, należy jednak wybrać nie tylko gatunek drewna, ale przede wszystkim rodzaj warstwy wierzchniej. Lakierowana czy olejowana – oto jest pytanie! Eksperci z Dobre dla Domu przedstawiają wady i zalety każdego z tych rozwiązań.

Rodzaje zabezpieczenia podłogi drewnianej różnią się nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim właściwościami takimi jak odporność na zabrudzenia i uszkodzenia czy sposób konserwacji. Przed wyborem warto więc zastanowić się, jak intensywnie będzie użytkowana posadzka i w jakich pomieszczeniach zostanie położona.

Lakierowanie – piękna podłoga na lata

Lakier tworzy na powierzchni podłogi dodatkową gładką warstwę ochronną – połyskującą, satynową lub matową. Tak zabezpieczoną posadzkę łatwo utrzymać w czystości, zabrudzenia nie wnikają bowiem w strukturę drewna. Lakierowana podłoga nie jest jednak zbyt odporna na zarysowania. Uszkodzenia są szczególnie widoczne w przypadku błyszczącego wykończenia.

Przy odpowiedniej eksploatacji (obejmującej przede wszystkim regularne odkurzanie i niewchodzenie na posadzkę w butach z twardymi podeszwami) lakierowana podłoga zachowa swój szlachetny wygląd przez wiele lat. Jeśli zostanie uszkodzona, należy ją w całości zeszlifować (wycyklinować) i ponownie pokryć lakierem – tak pielęgnowana posłuży nawet kilka dekad. Nie można niestety przeprowadzić renowacji fragmentu posadzki, ponieważ miejsce naprawy wizualnie różniłoby się od reszty posadzki. Renowację podłogi lakierowanej przeprowadza się najczęściej co 5–10 lat.

Najważniejsze zalety podłogi lakierowanej to:

 • odporność na zabrudzenia,

 • długi czas użytkowania bez konieczności renowacji,

 • możliwość uzyskania różnego stopnia połysku,

 • łatwość konserwacji.

Olejowanie, czyli dogłębna ochrona drewna

Miłośnikom naturalnego efektu przypadnie natomiast do gustu wykończenie podłogi przy pomocy preparatów na bazie olejów i wosków. Olejowanie wydobywa bowiem szlachetny rysunek słojów i pozwala na zachowanie prawdziwej faktury drewna. Olej nie tworzy na powierzchni dodatkowej warstwy, ale wnika głęboko w strukturę desek, dokładnie je zabezpieczając. Ten rodzaj wykończenia charakteryzuje się większą odpornością na zarysowania, jest więc polecany do intensywnie eksploatowanych pomieszczeń.

Podłoga olejowana to również doskonałe rozwiązanie dla alergików – olej tworzy bowiem antystatyczną powierzchnię, która nie przyciąga kurzu. Jednocześnie tak zabezpieczone posadzki są mniej odporne na zabrudzenia, bowiem przez brak dodatkowej warstwy ochronnej łatwiej chłoną różnego rodzaju zanieczyszczenia.

Powłoka z oleju zużywa się szybciej niż lakier, więc częściej należy przeprowadzać renowację podłogi – średnio co 2 lata. W przypadku większych uszkodzeń nie trzeba jednocześnie olejować całej posadzki. Wystarczy wygładzić zniszczony fragment drewna przy pomocy papieru ściernego, a następnie pokryć go olejem.

Główne zalety podłogi olejowanej to:

 • odporność na zarysowania,

 • antystatyczność,

 • możliwość przeprowadzenia renowacji fragmentu powierzchni,

 • naturalny wygląd.

Szeroki wybór drewnianych desek oraz środków do pielęgnacji podłóg znajdziesz w salonach Dobre dla Domu.

Domki z bali

Domki z bali

Domki z bali

Przyjazne dla środowiska, wykonane z naturalnych materiałów, wytrzymałe i tworzące niepowtarzalny klimat, takie są właśnie domki z bali. Choć jeszcze nie dość rozpowszechnione w Polsce to jednak zyskujące coraz większą popularność i uznanie. Co należy do ich głównych zalet? Największym ich atutem jest wykonanie z naturalnego materiału jakim jest drewno, wpływające korzystnie na regulację wilgotności i pochłanianie niekorzystnych jonów wytwarzanych przez urządzenia elektryczne. To wszystko przyczynia się do określania ich mianem najzdrowszych domów. Drewno stanowi także doskonały izolator termiczny i akustyczny, dzięki czemu zachowuje ciepło i tłumi nieprzyjemne hałasy.

Źródło: flickr.com

Źródło: flickr.com

Niewątpliwym atutem jest także krótki czas budowy domów z drewna oraz możliwość ich postawienia o każdej porze roku i w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Wykorzystanie materiału jakim jest drewno i połączenie go metalowymi łącznikami wyklucza stawianie murowanych elementów i konstrukcji, co znacznie ogranicza czas. Jakość i komfort użytkowania zależy przede wszystkim od rodzaju użytego budulca. Warto jednak wybrać drewno o najlepszych parametrach, ponieważ daje to pewność dłuższego użytkowania i wygodę użytkowania.

Jedynym minusem domów z bali jest koszt ich budowy, który wiąże się ze znalezieniem wyspecjalizowanego wykonawcy oraz sprowadzeniem wysoko gatunkowego drewna z zagranicy ze względu na jego większą wytrzymałość.

Domki z bali to idealne rozwiązanie dla osób ceniących piękno natury i dbających o środowisko naturalne. Drewniane domy wpływają pozytywnie nie tylko na zdrowie, ale także na atmosferę panującą we wnętrzu, a do tego dają możliwość swobodnej aranżacji wnętrz, które napawają harmonią i spokojem.

Dowiedź się więcej na: domkibalie.pl

Montaż systemów alarmowych

Wiele osób ma dylemat dotyczący zakupu alarmów. Wielu z nich uważa, że są zbędne, bo nie posiadają cennych rzeczy w mieszkania. Dlatego warto mieć na uwadze jak wielofunkcyjne są systemy alarmowe. Zabezpieczają nie tylko przed włamaniem i kradzieżą, ale też przed niefrasobliwością lokatorów. Systemy alarmowe podnoszą komfort życia. System potrafi zamykać rolety, włączać światło i kilka innych rzeczy. Nade wszystko trzeba pamiętać, że życie i zdrowie człowieka jest najważniejsze. I to jest nadrzędny cel! Dochodzi do wielu wypadków w lokalach tj. wadliwa instalacja ogrzewania, pożar i kilka innych. Warto zainwestować, aby potem nie żałować!!!

Więcej o alarmach:

Systemy alarmowe

http://pl.wikipedia.org/wiki/System_alarmowy