Tanie ogrzewanie mieszkania

Sposób ogrzewania mieszkania powinien być dostosowany do rodzaju mieszkania oraz jego metrażu. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się jednak ogrzewanie elektryczne, które jest tanią metodą na zapewnienie ciepła w domu. Czym charakteryzuje się ten sposób nagrzewania i dlaczego jest tak chętnie wybierany?

KaloryferNajwiększą jego zaletą jest możliwość korzystania z niego przez cały rok, w zależności od zmiennych warunków pogodowych. Może być ono zarówno głównym źródłem ciepła, jak i dodatkowym. Koszt instalacji systemu grzewczego nie jest duży, jednak istotny jest wybór urządzenia grzewczego, które pozwoli na dostosowanie odpowiedniej temperatury i zachowanie niskich kosztów eksploatacji. Oszczędność polega na stabilności i przewidywalności cen energii elektrycznej. Grzejniki czerpią energię tylko wtedy, kiedy jej cena jest najniższa, a oddawać ją mogą przez całą dobę. Taryfę poboru prądu elektrycznego ustala się indywidualnie z elektrownią.

Korzystanie z ogrzewania elektrycznego jest całkowicie bezpieczne. Ze względu na brak konieczności wydzielania specjalnych pomieszczeń, budowy komina czy gromadzenia surowców, zminimalizowane zostało zagrożenie wybuchu czy zaczadzenia. Rozwiązanie to jest także korzystne dla środowiska, grzejniki nie emitują bowiem substancji szkodliwych, przez co polecane są szczególnie osobom chorym na alergię. Piece elektryczne są energooszczędne i z łatwością dopasować można je do wnętrza mieszkania.

Wybór nieodpowiedniej formy ogrzewania może narazić nas na duże koszty związane z instalacją systemu grzewczego oraz jego eksploatacją. Podejmując decyzję o sposobie ocieplania domu należy wziąć pod uwagę przede wszystkim warunki mieszkaniowe i ekonomiczne, by wybrana metoda była w całości dostosowana do naszych potrzeb.

Ogrzewanie gazem – rozwiązanie problemu smogu?

W ostatnich miesiącach w polskich mediach toczy się debata na temat smogu, który zatruwa mieszkańców Małopolski, Śląska, Dolnego Śląska czy Mazowsza – by wymienić tylko te regiony, w których dopuszczalne normy stężenia pyłów są najbardziej przekroczone. W Internecie zawrzało, wszyscy szukają winnych, a do pracy zabrały się samorządy. Jakie mają plany? Przede wszystkim ograniczyć, a w dalszej perspektywie wyeliminować użycie nie ekologicznych kotłów węglowych. Bo przecież to właśnie palenie węglem, wilgotnym drewnem i śmieciami sprawia, nad naszymi głowami zawisła potężna, trująca chmura.

zanieczyszczenie powietrza

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o ochronie środowiska rozwiązuje ręce samorządom, które mogą teraz zgodnie z prawem przyjmować antysmogowe uchwały, mające doprowadzić do rozwiązania problemu, a nie zamieść go pod dywan. A jest o co walczyć, bo statystki z ostatnich miesięcy są druzgocące: podkrakowska Skała – stężenie pyłów 2000% powyżej dopuszczalnej normy, Rybnik – 2300% powyżej normy, Wodzisław Śląski – 1800%, Zabrze – 1700%, Częstochowa – 950%, Wadowice – 800%, Warszawa, Tychy, Żywiec – 700-800%. To tylko kilka przykładów z większych miast, ale problem dotyczy również małych miejscowości. W wielu polskich wsiach i miasteczkach wciąż nie ma przyłączenia do sieci ciepłowniczej, a znacząca większość budynków jest ogrzewana z wykorzystaniem nie ekologicznych pieców węglowych, w których normą jest też niestety spalanie śmieci. Jak wyeliminować ten problem, skoro wymiana kotła to spory wydatek dla domowego budżetu? Wiadomo przecież, że nie chodzi tylko o wydanie rozporządzenia, bo wszystko rozbija się o finanse, i to nie tylko na etapie zakupu, ale również w toku użytkowania nowego kotła.

-Decyzję o tym, jakie źródło ogrzewania wybrać warto dobrze przemyśleć, nie tylko pod kątem możliwości jego przyłączenia, co jest kwestią oczywistą. Równie ważna jest ekonomiczność eksploatacji oraz wygoda, to znaczy prosta obsługa, konieczność uzupełniania paliwa, regulacji kotłów, sprzątania i usuwania odpadów spalania. Uwzględniając wszystkie te czynniki może okazać się, że ogrzewanie gazem płynnym LPG plasuje się w czołówce ekologicznych systemów grzewczych – mówi Jacek Cholewa z firmy AmeriGas.

Jak więc kształtuje się kwestia ekologiczności ogrzewania gazem? Otóż spalający się gaz ma znacznie niższy poziom szkodliwych substancji niż tradycyjne nośniki energii. Emituje m.in. o 20% mniej CO2 od oleju opałowego i o 50% mniej CO2 niż węgiel, co pozytywnie wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto LPG nie produkuje sadzy ani innych pozostałości, jest nietoksyczny, nie jest zagrożeniem dla wód gruntowych ani gleby, więc może być używany na obszarach chronionych. Spalający się gaz emituje też zdecydowanie mniej szkodliwych pyłów PM 2,5 i PM 10 niż węgiel. Jak podaje Europejska Agencja Środowiska, wartości emisji PM 2,5 i PM 10 dla LPG wynoszą średnio po 5 g/GJ. W przypadku węgla jest to 70 g/GJ pyłów PM 2,5 i aż 140 g/GJ dla pyłów PM 10.

Co może przeciętny Kowalski, czyli dofinansowanie do ogrzewania LPG

Proekologiczne systemy ogrzewania są różne, począwszy od wysokosprawnych źródeł ciepła na paliwo stałe, gazowe, olejowe, poprzez energię elektryczną, aż do pomp ciepła wykorzystujących energię geotermalną. Niezależnie jednak od wybranego rozwiązania, wymiana ogrzewania to wydatek – i to spory. W toku eksploatacji można próbować obniżyć te koszty (w przypadku instalacji na gaz propan np. poprzez dzierżawę zbiornika zamiast jego kupowania).

– Przy dzierżawie zbiornika od renomowanego dostawcy koszty instalacji i zbiornika można zredukować do 1 (w przypadku instalacji własnej to wydatek rzędu ok. 10.000 zł), nie mówiąc już o przeglądach, które w przypadku dzierżawy przejmuje na siebie dostawca zbiornika dzierżawionego – mówi Jacek Cholewa.

Skąd jednak wziąć pieniądze na nowy kocioł? Zależy od tego, w jakim miejscu mieszkamy i czy w naszej gminie uruchomiony został program dotacji na termomodernizację i wymianę kotłów. Jednak programów dofinansowania w Polsce jest sporo, zwłaszcza w tych miastach i wsiach, gdzie przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń jest największe. O dofinansowanie można się starać na szczeblu gmin, które z kolei środki do rozdysponowania pozyskują z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub przeznaczają na to własne fundusze. O tym, czy w danym roku gmina uruchomi system dopłat do wymiany ogrzewania, dowiemy się ze strony internetowej urzędu. Warto też pamiętać, że niezależnie od tego, na jakie rozwiązanie się zdecydujemy, dotacjami objęte są same kotły – nie zaś instalacje czy zbiorniki z gazem.

SmogPoniżej przykładowa lista większych miast, w których właśnie trwają nabory na wymianę nie ekologicznych kotłów węglowych. Podobne programy funkcjonują w wielu mniejszych i większych wioskach i miasteczkach położonych na terenach szczególnie zanieczyszczonych, gdzie wciąż przeważają węglowe „kopciuchy”. Mieszkańcy małych miejscowości w urzędzie gminy dowiedzą się, czy przysługuje im dofinansowanie na wymianę kotła.

Warszawa

12 stycznia w Warszawie weszła w życie uchwała rady miasta w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Z programu mogą skorzystać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, czyli osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi.

O jakie stawki toczy się gra? Otóż zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty z sektora finansów publicznych będą mogły otrzymać dotację do 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji. Oznacza to dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową w maksymalnej wysokości 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2017 roku.

Kraków

Mieszkańcy Krakowa, którzy złożą wnioski o dotację na wymianę nie ekologicznych kotłów węglowych w 2017 roku mogą liczyć na dotację do 80% poniesionych kosztów (jeszcze w ubiegłym roku było to 100%). W kolejnych latach kwoty dofinansowania będą się zmniejszać: w 2018 – 60%, w 2019 – tylko do 40%, warto więc się pospieszyć, tym bardziej, że włodarze Krakowa mają ambitny plan, aby do 1 września 2019 roku zlikwidować wszystkie piece węglowe i zastąpić je kotłami ekologicznymi na gaz czy biopaliwa. W zależności od gminy, dofinansowanie może dotyczyć nie tylko podłączenia do sieci ciepłowniczej czy ogrzewania gazowego, ale także zakupu nowoczesnego automatycznego kotła na węgiel, drewno lub pellet.

Lublin

W Lublinie trwa właśnie kolejny nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach projektu EKODOM na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (w 25 lub 30 %). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a wnioski można składać do końca marca 2017 roku.

Dofinansowanie może być przeznaczone na wymianę pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym, wymianę wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe, wymianę pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy, a także na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii lub na przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Gdańsk

O dofinansowanie mogą się też ubiegać mieszkańcy Gdańska: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy. Dotacją objęte są wydatki poniesione na: ogrzewanie gazowe (zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym, montaż instalacji grzewczej, montaż instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania, w tym montaż wkładu kominowego powietrzno-spalinowego), a także na ogrzewanie elektryczne i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wysokość jednorazowej dotacji może wynieść: 100% łącznej wysokości wydatków (nie więcej niż 5 000 zł) dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych; 50% łącznej wartości wydatków (nie więcej niż 10 000 zł) dla wspólnot mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych; 50% łącznej wartości wydatków (nie więcej niż 20 000 zł) dla spółdzielni mieszkaniowych.

Wnioski można składać do końca roku 2017.

Wrocław

10 stycznia ruszył też nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. Na realizację zadania przeznaczono w bieżącym roku 5 701 691 zł w ramach programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia (KAWKA I) i 6 354 973 zł w ramach programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia – część II (KAWKA II). Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. Dotacja może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą likwidację w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na ogrzewanie gazowe, elektryczne, odnawialne źródło energii lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Dotacji jest sporo, warto się jednak pospieszyć, bo w niektórych gminach termin składania wniosków jest bardzo krótki. A osoby niezdecydowane na wymianę kotła węglowego obok możliwości jednorazowego dofinansowania może przekona argument, że w przypadku instalacji ekologicznego źródła ogrzewania, jak np. gaz propan, dalsze zyski bardzo szybko dadzą o sobie znać w toku eksploatacji.

Dowiedz się więcej na: amerigas.pl

Bambus – sposób na wytrzymałą i elegancką podłogę

Bambus w krajach azjatyckich od wieków jest uważany za roślinę symbolizującą szczęście, niezłomność i długowieczność. Stanowi bardzo popularny materiał, wykorzystywany do wyrobu dekoracji, mebli oraz przedmiotów codziennego użytku. Bambusowe elementy pojawiają się również we współczesnych wnętrzach, niekoniecznie inspirowanych kulturą i stylistyką orientu. Coraz większą popularność zyskują chociażby… bambusowe podłogi. Sprawdź, dlaczego warto we własnym domu ułożyć posadzkę z bambusowych desek!Bambus

Bambus nie jest drzewem, lecz rośliną o drewniejących łodygach. Dlatego też wygląd podłogi z tego materiału nieco różni się od tych wytwarzanych z dębu czy jesionu. Posadzka bambusowa nie posiada usłojenia, charakteryzuje się również oryginalną barwą, która z biegiem lat nieco jaśnieje. Co ciekawe – tego typu podłoga dostępna jest w kilku kolorach, m.in. jasnym, naturalnym (bambus naturalny) lub nieco ciemniejszym, przypominającym karmel (tzw. bambus karmelowy).
Jednak nie tylko nietypowy rysunek drewna sprawia, że podłogę bambusową uważa się za jedną z najlepszych i najbardziej ekskluzywnych. Sprawdź, jakie są najważniejsze zalety bambusowej podłogi.

W zgodzie z naturą
Bambus jest materiałem bardzo ekologicznym – nie tylko ze względu na swoje naturalne pochodzenie. To jedna z najszybciej rosnących roślin na świecie. Już po 5-6 latach od zasadzenia bambus może zostać wykorzystany jako materiał na podłogę. Ścięta roślina bardzo szybko odrasta i nie wymaga kolejnego sadzenia czy nawożenia. Dla porównania – dąb czy klon rosną przez kilkadziesiąt lat, więc uprawy nie mogą być tak szybko regenerowane.
Piękno na lata
Bambus należy do jednego z najtwardszych gatunków na rynku podłóg drewnianych. Dzięki temu jest bardzo trwały i odporny na ścieranie. W produkcji bambusowej podłogi stosuje się dodatkowo twarde wykończenia, m.in. maluje się deski kilkoma warstwami utwardzającego lakieru. Sprawia to, że posadzka wykonana z tego materiału uważana jest za bardziej wytrzymałą od cenionej za trwałość podłogi dębowej. Nadaje się więc do uczęszczanych pokoi, a nawet do pomieszczeń użyteczności publicznej.
Posadzka bambusowa dobrze znosi również kontakt z wodą – może więc być układana nawet w łazience. Nie chłonie wilgoci, nie kurczy się ani nie pęcznieje.
Szeroki wybór podłóg bambusowych znajdziesz w sklepie Dobre Dla Domu

Modne aranżacje wnętrz – najnowsze trendy

Podążanie za modą zazwyczaj kojarzone jest ze strojami i ich zmienianiem z sezonu na sezon. Do branży architektury wnętrz także ona dociera, ale ma to do siebie, że jej echa są bardziej długotrwałe. Przecież nie przeprowadza się generalnego remontu każdego roku! Warto jednak być na bieżąco z trendami, ponieważ są świetnym źródłem inspiracji. Jeżeli trafią w czyiś gust, mogą stanowić zaczątek wspaniałej aranżacji.

Kuchnia

Obecnie gotuje się modnie w otoczeniu minimalizmu. Sprzęt AGD nie tylko powinien mieć stonowaną barwę, najlepiej czerń lub biel na wysoki połysk, ale też być wkomponowany w zabudowę. Jednym z najchętniej wykorzystywanych materiałów jest mleczne lub barwione szkło, którym można wyłożyć część ściany albo zrobić z niego elegancki blat. Aby wnętrze nie było zbyt monotonne, warto urozmaicić je kilkoma drobiazgami w wyrazistych kolorach.

Salon

Merbau Komodo MoltiTutaj też stawia się na prostotę. Nadal na topie jest styl skandynawski, w którym używa się naturalnych materiałów, bieli i beżów. Aby stworzyć atmosferę ciepła i przytulności, warto dodać kilka ozdób hand-made. Bardzo popularny jest decoupage. Tą techniką można udekorować pudełka, ramki na zdjęcia, a nawet całe meble. Do tego samego celu ma prowadzić także wstawienie kominka, miękkiego dywanu i wygodnych foteli.

Łazienka

Z jednej strony, łazienka ma być po prostu funkcjonalna i nowoczesna, z drugiej i tam zaczyna się wprowadzać zmiany. Mile widziane są obrazy na ścianach, dywan na podłodze oraz nietypowe meble, na przykład tapicerowany fotel lub niewielki kredens. Na takie ekstrawagancję mogą sobie niestety pozwolić tylko szczęśliwi posiadacze dużych, przestronnych pomieszczeń.

W całym mieszkaniu można wprowadzić modne innowacje. Jak widać, niektóre nie wymagają wcale poważnych zmian. Niewielka ozdoba w stylu retro, najlepiej wykonana samodzielnie, świetnie się sprawdzi w każdym pokoju. Planując większe urozmaicenia, na przykład malowanie, warto postawić na stonowane kolory urozmaicone rzucającymi się w oczy akcentami.

Zobacz więcej na http://www.ddd.com.pl/

Nie tylko skrzydło – z jakich elementów składają się drzwi?

Nie tylko skrzydło - z czego skłądają się drzwiDrzwi pomagają wyznaczać domowe granice – oddzielają poszczególne pomieszczenia, zapewniają prywatność, izolują akustycznie i termicznie. Myśląc o drzwiach, z reguły skupiamy się jednak na tym, co najbardziej widoczne – na skrzydle. Tymczasem budowa drzwi jest dużo bardziej skomplikowana.

Wybór skrzydła to więc nie wszystko. Na wygląd i właściwości drzwi wpływają bowiem wszystkie elementy. Eksperci z firmy Dobre Dla Domu wyjaśniają, z czego składają się drzwi i na co zwrócić uwagę przy wyborze poszczególnych elementów.

 1. Ościeżnica (tzw. futryna) – rama, która okala otwór drzwiowy, tworząc podstawę do zawieszenia skrzydła. Zazwyczaj jest wykonana z tego samego materiału, co skrzydło drzwiowe i w taki sam sposób wykończona.

Najpopularniejsze są ościeżnice regulowane, które można dopasować do grubości ściany (sprawdzają się w mieszkaniach i domach o zróżnicowanej lub niestandardowej grubości muru). Można zdecydować się również na zakup ościeżnicy stałej, którą montuje się na ścianach o grubości określonej w specyfikacji produktu. Standardowe ościeżnice stałe mają szerokość od 6 do 10 cm.

 1. Opaska – ramka montowana na ścianie wokół ościeżnicy. Stanowi element dekoracyjny.

 1. Skrzydło drzwiowe – to ruchoma część, będąca głównym elementem drzwi. Występuje w wielu wzorach i formach.

Ze względu na sposób otwierania skrzydła można podzielić na:

 • rozwierne (uchylne) – najczęściej spotykane, otwierane w klasyczny sposób (po łuku);

 • przesuwne – zamontowane na prowadnicach, przesuwają się równolegle do ściany;

 • łamane – podzielone na kilka części, składają się jak harmonijka.

Rozwierne skrzydła drzwiowe różnią się między sobą sposobem łączenia z ościeżnicą. Dostępne są skrzydła przylgowe (nachodzące na ościeżnicę, a dzięki temu bardzo szczelne i cicho pracujące) oraz bezprzylgowe (chowające się w ościeżnicy, tworząc z nią gładką powierzchnię).

Warto pamiętać, że drzwi (zwłaszcza montowane na dużym otworze) mogą składać się z więcej niż jednego skrzydła.

 1. Zawiasy – elementy podtrzymujące skrzydło. Zazwyczaj montuje się dwa lub (dla większej stabilności) trzy zawiasy.

 1. Klamka – uchwyt służący do otwierania lub zamykania drzwi. Klamki różnią się między sobą kształtem, rozmiarem i materiałem, z jakiego są wykonane. Szeroki wybór klamek pozwala na łatwe dopasowanie tego elementu do charakteru wnętrza i stylistyki drzwi. Więcej na temat wyboru klamek przeczytasz tutaj.

Szeroki wybór skrzydeł drzwiowych, klamek i innych akcesoriów do drzwi można znaleźć w sklepie Dobre Dla Domu.

Projekt małego domku – najważniejsze rzeczy podczas wyboru projektu

Małe domy zyskują na popularności ze względu na niskie koszty utrzymania i swoją funkcjonalność. Układ pomieszczeń powinien zostać starannie przemyślany i dostosowany do potrzeb wszystkich mieszkańców. Na co zwrócić największą uwagę podczas wyboru projektu małego domu?

Projekt domu jednorodzinnego

Źródło: dobredomy.pl

Powierzchnia użytkowa

Małe domy z reguły budowane są na niewielkich działkach, z których część stanowi także ogród i garaż. Powierzchnia ta nie jest rozległa, dlatego dobrym rozwiązaniem jest budowa parterowego domu z użytkowym poddaszem, które pozwoli na zaoszczędzenie miejsca, jednocześnie zapewniając komfort i wygodę mieszkańców. Warto wybrać także taki projekt, który pozostawia trochę wolnej przestrzeni, którą w razie zmieniających się potrzeb można będzie odpowiednio zagospodarować.

Rozplanowanie przestrzeni

Mały domy charakteryzują się niewielką powierzchnią, na której często zmieścić trzeba kilka pomieszczeń użytkowych, dlatego warto z wyprzedzeniem zorientować się jaki metraż będą miały poszczególne pokoje i jak zostanie rozplanowane ich wyposażenie. Dobrym rozwiązaniem jest modne i praktyczne połączenie kuchni z salonem oraz przeznaczenie użytkowego poddasza na część sypialną.

Materiały do budowy

Materiały wykorzystane do budowy są nie mniej ważne niż jego projekt. Obecnie popularność zyskują ekologiczne rozwiązania, których koszt montażu nie jest niski, jednak zwraca się w całości w trakcie eksploatacji. Przykładem może być wybór baterii słonecznych, które pozwolą na magazynowanie energii elektrycznej potrzebnej do ogrzania domu.

Decydując się na budowę małego domu warto zwrócić uwagę na każdy detal projektu, który powinien być tak zaaranżowany, by służył wygodzie mieszkańców. Niewielka powierzchnia zmusza do racjonalnego rozplanowania przestrzeni i umiejętnego wykorzystania każdego metra kwadratowego.

Wybieramy panele! Na co zwrócić uwagę?

Wybieramy panele! Na co zwrócić uwagę?

Panele podłogowe to praktyczne i proste rozwiązanie na podłogę. Można je montować w formie pływającej lub kleić bezpośrednio do podłoża, a dzięki dostępności różnych wybarwień sprawdzają się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych aranżacjach. Jakie parametry paneli są istotne podczas zakupu?

wybieramy panelePodłoga to najważniejszy element wykończenia wnętrza. Chcesz, by była nie tylko efektowna, lecz także odporna na zarysowania?

Eksperci z salonu podłóg i drzwi Dobre Dla Domu podpowiadają, na jakie właściwości paneli podłogowych zwrócić uwagę.

Jaka grubość paneli podłogowych do domu?

W przypadku paneli ich grubość decyduje o trwałości oraz stabilności podłogi. Wybierając panele, kieruj się zasadą: im grubsze, tym lepsze. Produkty o grubości poniżej 7 mm nie posłużą długo w intensywnie użytkowanym wnętrzu. Optymalnym rozwiązaniem są panele 8–10 mm. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na podłogę z paneli określonej grubości, zachowaj jeden poziom. Oznacza to, że podłogi w różnych pomieszczeniach powinny mieć tę samą grubość. Wyrównasz ją, stosując podkład, który zniweluje różnice w wymiarach.

Klasa ścieralności i odporności – sposób na wytrzymałe panele podłogowe

Użyteczność 32 i klasa ścieralności AC4? Zastanawiasz się, co to za liczby i litery? Na panelach podłogowych możesz znaleźć takie oznaczenia, które określają, w jaki sposób podłoga zachowa się pod wpływem użytkowania. Wśród paneli dostępne są produkty o różnych klasach ścieralności – od AC1 do AC5:

 • AC1 – bardzo słaba odporność na ścieranie,

 • AC2 – słaba odporność na ścieranie,

 • AC3 – dobra odporność na ścieranie,

 • AC4 – wysoka odporność na ścieranie,

 • AC5 – bardzo wysoka odporność na ścieranie.

We wnętrzach, w których przewidujesz intensywne użytkowanie, jak np. przedpokój lub pokój dziecięcy, sprawdzą się panele w najwyższej klasie, czyli AC4 lub AC5. Mimo że produkty te są przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej, to jednak nie wyklucza się ich zastosowania w domowych warunkach. Taka podłoga będzie po prostu trwalsza.

Drugim istotnym parametrem jest klasa używalności, czyli natężenia ruchu. Wyróżnia się ich sześć: 21, 22, 23, 31, 32, 33. Pierwsza cyfra 2 to pomieszczenia wewnątrz domu, a 3 – obiekty publiczne. Drugie cyfry – od 1 do 3 – oznaczają poziom intensywności ruchu, która będzie działać na panel, przy czym 1 przypisana jest do niskiego natężenia ruchu, 2 do umiarkowanego, a 3 do najwyższego. W domu, w którym mieszkają zwierzęta, warto wybrać panele oznaczone klasą używalności 32 lub 33.

Chcesz mieć trwałą i piękną podłogę z paneli? Nie kieruj się wyłącznie wyglądem lub ceną. Szukaj paneli z następującymi oznaczeniami: 23 AC3, 31 AC3, 32 AC4 oraz 33 AC5.

Wybierając panele do domu, zwróć też uwagę na jakość, którą potwierdza nie tylko wygląd, ale i długość gwarancji, jaką zapewnia producent. Markowe panele podłogowe znajdziesz w ofercie Dobre Dla Domu.

Projekty małych domów jednorodzinnych

Coraz większą popularność zyskują małe domy jednorodzinne, które nie wymagają dużych nakładów finansowych, a są jednocześnie funkcjonalne i wygodne. Mały dom również może być urokliwy i dawać jego mieszkańcom poczucie satysfakcji i spełnienia. Warto zatem dokładnie przemyśleć wybór odpowiedniego projektu.

Projekt domu -dobredomy.pl

Źródło: dobredomy.pl

Ważne jest przede wszystkim miejsce, w którym powstać ma nowy dom. Okolica, sąsiedzi, obecność placówek kulturalno-oświatowych wpływa na cenę działki i tym samym podnosi jej atrakcyjność. Jest to ważne również przy tworzeniu projektu domu, ponieważ powinien być w całości dostosowany do warunków otoczenia. Obecnie najczęściej tworzonymi projektami są domy parterowe lub z użytkowym poddaszem, które pozwalają na wydzielenie części dziennej, na którą składa się kuchnia z salonem oraz części nocnej czyli sypialni. Tak rozplanowana przestrzeń zapewnia duży komfort użytkowania.

Przy wyborze wymarzonego projektu warto wziąć także pod uwagę metraż i wysokość pomieszczeń oraz sposób ogrzewania mieszkania. Nie mniej ważne jest usytuowanie okien i drzwi, które powinny zostać tak rozplanowane, by zapewnić jak największy dostęp światła słonecznego do pomieszczeń, co sprzyjać ma ograniczeniu wydatków na energię elektryczną.

Dom jednorodzinny daje możliwość swobodnej aranżacji otoczenia i spełnienia marzeń o własnym ogrodzie, placu zabaw czy dużym garażu. Wszystkie te elementy powinny także zostać uwzględnione w projekcie, który pozwoli na odpowiednie dostosowanie planów do powierzchni użytkowej.

Ze względu na niskie koszty budowa małych domów jednorodzinnych zajmuje niewiele czasu. Charakteryzuje je przede wszystkim olbrzymi komfort użytkowania i niskie ceny eksploatacji, co sprawia, że doskonale sprawdzają się w przypadku młodych małżeństw oczekujących na pierwsze potomstwo oraz par na emeryturze.

Dowiedz się więcej na: dobredomy.pl

Zimowa aranżacja – jak stworzyć wnętrze inspirowane naturą?

Śnieżnobiały śnieg, od którego odbijają się promienie, cienkie gałązki drzew i masywne konary jodły – z czym jeszcze kojarzy Ci się zimowa aura? Spokojny krajobraz zasypanych pól widzianych przez oszronioną szybę może inspirować do odtworzenia podobnej atmosfery we wnętrzu. Przydadzą się do tego elementy stylu skandynawskiego i rustykalnego. Jak urządzić dom w zimowym stylu? Sprawdzamy.

Urządzanie domu na zimęKiedy wszyscy uwielbiają ciepłe pory roku, kojarzone z wakacjami, Ciebie interesuje spokojna i jednocześnie fascynująca zima. Trwająca 90 dni mroźna aura może zainspirować także do stworzenia wyjątkowej aranżacji, która wcale nie musi być mało przytulna.

Sprawdź także: Urządzamy wnętrze inspirowane naturą!

Skandynawski minimalizm – wybierz jasne podłogi

Stylistyką, która w bezpośredni sposób nawiązuje do zimowych krajobrazów, jest estetyka skandynawska. Jasne barwy takie jak biel, szarość lub brązy wykorzystywane we wnętrzach Skandynawii idealnie sprawdzą się także w Twoim mieszkaniu inspirowanym zimowym krajobrazem. Takie barwy warto wykorzystać przede wszystkim na powierzchniowych elementach wyposażenia, takich jak ściany czy podłogi.

Jeśli szukasz podłogi w jasnym odcieniu, nawiązującym do krajobrazu zaśnieżonych pól w Finlandii, możesz zdecydować się na deskę Barlinecką o niejednolitym, biało-szarym wybarwieniu. Alabastrowy kolor w połączeniu z wyraźnym rysunkiem drewna stworzy zimowy, a jednocześnie przytulny klimat wnętrza.

Pamiętaj, że wyróżnikiem chłodnego stylu skandynawskiego jest również oszczędność zdobień i minimalizm kształtów. Warto zdecydować się więc na proste drewniane deski o jak największej powierzchni bez wyraźnego zaznaczenia krawędzi. Takie podłogi znajdziesz na stronie DobreDlaDomu.pl – polecamy na przykład dębową deskę trójwarstwową w kolorze kości słoniowej.

Zobacz to w ciepłych barwach, czyli podłoga z naturalnego drewna

Wystrój wnętrza inspirowany krajobrazem zimowym nie musi być utrzymany w chłodnych odcieniach. Skandynawia ma bowiem także swoją bardziej przytulną odsłonę, pełną światła i ciepłych tonacji barw.

Jeśli chcesz stworzyć aranżację wzorowaną na zimowych pejzażach, zainspiruj się przyrodą. Wykorzystaj przede wszystkim naturalne materiały, takie jak miękkie bawełniane tkaniny, wiklinowe kosze, w których kiedyś nosiło się drewno, czy dębowe deski do wykończenia podłóg. Możesz zdecydować się na przykład na jasnobrązowe drewniane deski pokryte matowym lakierem.

Trochę więcej ciepła – drewniane drzwi o ciemnym wybarwieniu

Postanowiłeś, że Twoja aranżacja będzie miała modernistyczny, chłodny charakter? Taki wystrój mieszkania równie łatwo można zamienić w aranżację nawiązującą do zimowego klimatu. Nowoczesne błyszczące powierzchnie, wykorzystujące materiały takie jak metal, plastik czy szkło, warto przełamać naturalnym motywem.

W takiej roli świetnie sprawdzą się masywne drewniane drzwi, najlepiej o barwie gorzkiej czekolady. Ciemny kolor będzie wyraźnie kontrastował z jasnymi ścianami i podłogami zaaranżowanymi w stylu modern. A jeśli będziesz miał ochotę ocieplić nieco nowoczesną aranżację, zdecyduj się na wykorzystanie paneli ściennych, na przykład tych, inspirowanych naturalnym drewnem.

Szukasz dodatkowych inspiracji do stworzenia aranżacji wnętrza? Zajrzyj na blog DobreDlaDomu.pl i poznaj pomysły na wymarzony wystrój domu.

3 pomysły na rozświetlenie pokoju dziennego

Duże okna, wysokie pomieszczenia i otwarta przestrzeń – z takiego idealnego układu mogą się cieszyć tylko niektórzy. Duża część osób mieszka w małych domach z niewielkimi oknami i zamkniętym podziałem na poszczególne pokoje. Jak wprowadzić nieco więcej światła do takich pomieszczeń? Zobacz najważniejsze wskazówki.

Pokój dziennyW optycznym powiększaniu pomieszczenia pomaga najczęściej biały kolor ścian i ograniczanie ilości dodatków. Czy jest to jedyna opcja? Na szczęście nie, dzięki czemu miłośnicy poduszek dekoracyjnych, wazonów i innych ozdób mogą odetchnąć z ulgą. Poznaj 3 sposoby, za sprawą których za pomocą nowych podłóg, ścian i drzwi wpuścisz do swojego pokoju trochę więcej światła.

 1. Jasne podłogi – drewno lub panele ścienne

Aby do domu wpadało więcej światła, większość elementów wystroju powinna być utrzymana w jasnej kolorystyce. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim podłoga drewniana. To na nią zwraca się największą uwagę od razu po wejściu do mieszkania. Pamiętaj, że jasna podłoga zwiększa nie tylko szerokość pokoju, lecz także jego wysokość.

Jakie drewno sprawdzi się najlepiej w małym pomieszczeniu? Możesz wybrać deski bielone, które pasują głównie do wnętrz w stylu skandynawskim, minimalistycznym i wiejskim. Innym rozwiązaniem będzie drewno w złocistym miodowym kolorze.

Jeśli nie chcesz kupować naturalnych desek, do swojego pokoju dziennego czy sypialni wybierz panele podłogowe. Niektóre z nich wyglądają tak samo jak prawdziwe drewno, różnią się tylko bardziej jednolitą strukturą. Większe rozbieżności dostrzega się nieco później, np. w trakcie czyszczenia i dobierania odpowiednich preparatów pielęgnacyjnych.

 1. Jasne ściany – panele ścienne jako dekoracja

W większości domów ściany są pomalowane farbą lub mają nałożoną tapetę. Z pewnością zauważyłeś jednak, że w niektórych mieszkaniach można jeszcze spotkać znaną z lat 80. i 90. XX w. boazerię. Ten zdobniczy element, który kiedyś cieszył się tak dużą popularnością, dzisiaj jest już oceniany jako niemodny. Czy słusznie?

Jak się okazuje, nowoczesne panele ścienne mogą całkowicie odmienić wnętrze i wprowadzić do niego więcej światła. Jest to możliwe, jeśli wykorzystasz panele wykonane z jasnego materiału imitującego drewno, np. dąb jasny lub klon.

Pamiętaj, że desek nie trzeba kłaść na wszystkich ścianach. Aby urozmaicić wygląd swojego wnętrza, warto zamontować je na jednej ze ścian lub na wybranym fragmencie powierzchni. Podoba Ci się takie rozwiązanie? Co byś chciał umieścić na zamontowanych panelach – ramki ze zdjęciami, a może obrazy?

 1. Jasny dom – szklane drzwi

Ostatnim elementem, dzięki któremu do wnętrza dostaje się więcej światła, są drzwi. Najlepsze okażą się skrzydła z przeszkleniami lub w całości wykonane ze szkła. Zasada jest prosta – im więcej przeszkleń, tym więcej światła w pokoju. Wybierając konkretny model drzwi, pamiętaj także o tym, żeby sprawdzić rodzaj szkła. Niektóre mają bowiem bardzo mleczny kolor, przez który światło przedostaje się w niewielkim stopniu.

Gdzie warto wykorzystać szklane drzwi? Skrzydła z przeszkleniami sprawdzą się przede wszystkim jako drzwi wejściowe. Należy jednak przetestować, jak skutecznie blokują one uciekające z domu ciepło. Szklane skrzydła to także dobre rozwiązanie do pokoju dziecięcego. Nawet jeśli Twoja pociecha zamknie się w swojej sypialni, będziesz orientacyjnie wiedział, co w danej chwili robi.

Więcej wskazówek dotyczących urządzania i remontowania domu znajdziesz na www.ddd.com.pl.